Różnica w najmie zwykłym a okazjonalnym. 

Jeżeli kiedykolwiek wynajmowałeś swoje mieszkanie i zastanawiałeś się jak zrobić to bezpiecznie, z całą pewnością trafiłeś na pojęcie najmu okazjonalnego. Czym jest i jakie są różnice między najmem zwykłym a okazjonalnym? Przedstawiam Państwu to w kilku prostych punktach. 

 

Umowa zwykła 

 • może być zawarta przez osobę fizyczną jak i przedsiębiorcę. 
 • może być zawarta na czas nieokreślony
 • nie jest sformalizowana – nie wymaga udziału notariusza 

Zagrożenia dla wynajmującego w przypadku tej umowy: 

 • najemców chroni pełna ochrona praw lokatorskich (ustawa miała chronić przed bezdomnością)
 • w przypadku braku płatności – brak prawnej możliwości eksmisji (przez komornika)
 •  brak możliwości eksmisji kobiet w ciąży i małoletnich 
 • w przypadku samowolnie wykonanej eksmisji – lokatorzy mają prawo wrócić do mieszkania

Umowa najmu okazjonalnego 

 • może być zawarta tylko przez osoby fizyczna – właścicieli nieruchomości
 • musi być zawarta na czas określony – maksymalnie 10 lat
 • sformalizowana – konieczna wizyta u notariusza 
 • obowiązek zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 • konieczność dołączenia oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji opróżnienia i wydania lokalu 
 • konieczność dołączenia oświadczenia najemcy w którym wskazuje inny lokal w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji. 
 • oświadczenie właściciela tego lokalu o wyrażeniu zgody na ewentualne zamieszkanie tam najemcy oraz tytuł prawny do tego lokalu 
 • konieczność zgłoszenia takiej umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni, w innym przypadku umowa ta pozostaje umową zwykła. 

Korzyści płynące z tej formy umowy 

 • możliwość prawnej eksmisji lokatorów 
 • możliwość eksmisji małoletnich i kobiet w ciąży 
 • możliwość dochodzenia zaległych płatności 

 

Najem okazjonalny jest bezpieczniejszą i zdecydowanie skuteczniejszą opcją najmu mimo że jego organizacja zajmuje więcej czasu to w przypadku gdyby potencjalny najemca okazał się nieuczciwy lub zalegał by z płatnościami, sformalizowana umowa wraz z oświadczeniami w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przyspieszą ewentualne działania komornicze. 

Dołącz do dyskusji

Compare listings

Porównać