POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SilkStone Estates Sp. z
o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie
potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych
do ich edycji lub usunięcia (więcej).


Administratorem danych osobowych jest SilkStone Estates Sp. z o. o., z siedzibą przy ul.
Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852819, NIP
1133017566, REGON: 386664689, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000 (“Administrator”), z
którym można się skontaktować przez adres e-mail: biuro@2s-e.pl.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla
celów marketingowych i analitycznych.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty
świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w
celu obsługi korespondencji. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do
rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa
telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w
ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń umownych.


Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
    przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
    osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym profilowania.

Compare listings

Porównać