Wycena Nieruchomości

Oferujemy wycenę nieruchomości wykonywaną przez grupę profesjonalnych rzeczoznawców z bardzo dużym doświadczeniem i stażem, zarządzaną przez Annę Paszek.

Firma wykonuje wyceny dla następujących celów:

zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
kupna – sprzedaży,
sprawozdań finansowych,
sądowych i komorniczych,
darowizn i spadków,
skarbowo – podatkowych,
oceny efektywności planowanych inwestycji,

gdzie przedmiotem szacowania są:

nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
nieruchomości lokalowe,
budynki i budowle,
majątek przedsiębiorstwa,
mienia zabużańskie,
nieruchomości zabytkowe
ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność ).

Ponadto oferujemy:

Przygotowanie prospektu informacyjnego do Ustawy z dnia 16 września 2011 r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( Dz.U. z 2011 poz 1377 )

Szukasz doświadczonego rzeczoznawcy?

Skontaktuj się z szefową zespołu rzeczoznawców Anną Paszek tel. 603 374 859

Compare listings

Porównać